Jesteśmy na:
 • akumulatory wrocław

  Akumulatory FIAMM Fabryczny ORYGINAŁ
  FIAMM Titanium PRO 75Ah 730A cena: 349zł
  Wrocław ul. Wronia 2a

 • akumulatory wrocław

  Varta Silver 74Ah 750A cena: 349zł
  Varta BLUE 95Ah 830A Japan L/P+ cena: 449zł

 • akumulatory wrocław

  Akumulator BOSCH AGM Start Stop
  Najwyższa jakość w przystępnej cenie!

 • akumulatory wrocław

  Zapraszamy do SKLEPU ONLINE!
  - akumulatory do UPS alarmów... AGM / VRLA

 • akumulatory wrocław

  CENTRA PLUS oraz Centra Futura
  Najniższe ceny we Wrocławiu...
  Centrum Sprzedaży Doradztwa Montażu...
  tel: 660 066 661

 • akumulatory wrocław

  Akumulator z 36msc GWARANCJĄ
  Starline

 • akumulatory wrocław

  Akumulatory AUTOPART GOLD
  -akumulator klasy PREMIUM

 • akumulatory wrocław

  Akumulatory BARS Premium.
  Wrocław ul Wronia 2a boczna BRUCKNERA w kierunku CH KORONA.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Reklamacje

WARUNKI GWARANCJI Akumulatora samochodowego ustalone przez producenta.

Warunki Gwarancji poszczególnych producentów akumulatorów, ustalane są tylko i wyłącznie przez danego producenta i żaden sklep nie ma wpływu na jego ustalenia, niezależnie od miejsca zakupu akumulatora.


Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy od daty zakupu dla akumulatorów do samochodów osobowych oraz na okres 12 miesięcy od daty zakupu dla akumulatorów przeznaczonych do taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych i ciężarowych.

Gwarancja nie obejmuje i powoduje jej utratę:


1. Akumulatorów, których powodem niesprawności jest stan nienaładowania.
2. Uszkodzeń mechanicznych i termicznych oraz spowodowanych przez nie wad.
3. Samowolnych napraw i przeróbek.
4. Akumulatorów, w których została zdjęta lub naruszona górna pokrywa.
5. Niezgodnego z instrukcją zamontowania akumulatora w pojeździe.
6. Uszkodzenia akumulatora, powstałego w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu.
7. Rozładowań akumulatora, w których napięcie spoczynkowe znajduje się poniżej 8V.
8. Akumulatorów, których napięcie ładowania wynosiło powyżej 14,5V.
9. Zasiarczenia ogniw akumulatora, powstałego w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu  lub spowodowanego niewłaściwą eksploatacją.
10. Zastosowania środków aktywujących w miejsce wody destylowanej.
11. Zastosowanych w pojeździe akumulatorów o pojemności i prądzie rozruchu niezgodnych z zaleceniami producenta.
12. Wykorzystania akumulatora niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Zasady składania reklamacji:


1. Podstawą reklamacji jest posiadanie czytelnie wypełnionej oryginalnej Karty Gwarancyjnej.
2. Wszelkie poprawki na Karcie Gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.
3. Reklamowany akumulator powinien być czysty i naładowany.
4. Reklamację należy składać w punkcie zakupu akumulatora lub w najbliższym autoryzowanym serwisie.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych termin reklamacji wynosi 21 dni od daty złożenia reklamacji.

Zasady prawidłowej eksploatacji akumulatora:


1. Regularna kontrola stanu instalacji elektrycznej w pojeździe.
2. Regularna kontrola stanu naładowania akumulatora.
3. Akumulator należy eksploatować w stanie pełnego naładowania.
4. Rozładowany akumulator należy natychmiast doładować za pomocą zewnętrznego źródła, jakim jest prostownik.
5. Akumulator powinien być właściwie zamocowany w pojeździe.
6. Należy regularnie sprawdzać połączenia zacisków przewodów z biegunami akumulatora.
7. Akumulator należy utrzymywać w czystości i chronić przed wilgocią.
8. Akumulator wyłączany z eksploatacji powinien być w pełni naładowany.

Akumulator należy ładować tylko prądem stałym w przewiewnym pomieszczeniu. W czasie ładowania akumulator nie powinien się rozgrzewać. W przypadku nagrzewania się akumulatora do temperatury powyżej 40°C należy przerwać ładowanie, odczekać aż akumulator ostygnie, po czym kontynuować proces ładowania.
Prawidłowe napięcie spoczynkowe sprawnego akumulatora wynosi: 12,6V – 12,7V
Prawidłowe napięcie ładowania akumulatora w pojeździe powinno wynosić: 13,9V– 14 ,5V
Prawidłowa gęstość elektrolitu powinna wynosić: 1,28 – 1,26 g/cm